Hãy xem xét cống ngưng tụ của bạn. Nó có thể là yếu tố bị bỏ qua nhiều nhất trong hệ thống khí nén của bạn, nhưng được cho là một trong ba phần quan trọng nhất của hệ thống khí nén của bạn. Bất kể bạn đã chi bao nhiêu cho hệ thống của mình,…

Có rất nhiều công dụng của khí nén. Trên thực tế, 70% các nhà sản xuất sử dụng hệ thống khí nén, để sử dụng với các dụng cụ máy móc, xử lý vật liệu, cũng như các thiết bị sơn và tách sơn. Một lý do cho sự phổ biến đó là sự an toàn và tiện lợi…