Tết kiệm nhiên liệu và các công có nên mua mercedes s500

Nhìn chung, các mối quan tâm phổ biến nhất khi quyết định giữa xe ô tô là chắc chắn không giới hạn diện mạo và. Hãy ví dụ 2011 Honda Accord và 2011 Mercedes-Benz C-class.

Khi so sánh trên bề mặt, hai chiếc xe này không phải tất cả những gì là khác nhau từ một đến khác. Tuy nhiên xe Mercedes-Benz rõ ràng bị chi phối bởi Honda khi nói đến sự an toàn và độ tin cậy và bình đẳng trong hình. Vẫn còn yếu tố cuối cùng sẽ xác định ưu tiên cá nhân là gì và những gì mong đợi là từ chiếc xe tổng thể. Đối với hiệu suất, bạn có thể muốn xem xét đầu tiên thời tiết hay khí hậu của khu vực mà bạn sống hoặc sẽ. Chắc chắn bất lợi thời tiết là một điều rất quan trọng để xem xét và quan trọng hơn cách chiếc xe xử lý thời.

Điều này có thể là xem xét rất quan trọng và không nên bỏ qua.

Một số các yếu tố đánh giá mercedes e200 quan trọng đánh giá mercedes e200 khi nói đến hiệu suất là hệ thống phanh, tốc độ, tiết kiệm nhiên liệu và các công. Mặc dù có là nhiều yếu tố khác đó là nền kinh tế nhiên liệu được coi là đầu tiên. Nền kinh tế nhiên liệu rõ ràng là một điều quan trọng khi giá xăng đang cao như vậy. Ai cũng có thể căn cứ rất nhiều trên thực tế là ước tính khoảng 26 dặm / gallon Mercedes-Benz cung cấp một chút nhút. Đối với kích thước và diện mạo, tính năng cũng như số lượng các cửa ra vào, những yếu tố này là rất cá nhân. Nói cách khác, người sử dụng phải xác định nhu cầu cá nhân của họ. Một cái gì đó để xem xét giữa các mô hình được đề cập của Mercedes Benz và Honda là headroom. Honda cung cấp headroom trước của 41 plus inch và trong khi the Mercedes-Benz, 37 plus.

Bây giờ, một sự khác biệt cộng thêm 4 inch có thể không có vẻ có nhiều và không bao giờ nếu không có thể được. An toàn và độ tin cậy đang thực sự là một mối quan tâm có nên mua mercedes c200 cũ có nên mua mercedes c200 cũ chung rất lớn đặc biệt là khi phụ thuộc vào điều kiện. Điểm đáng tin cậy cơ khí, Honda tỷ có nên mua mercedes s500 giá 9,5 / 10 trong khi có nên mua mercedes s500 Mercedes giá 7 / 10.

Đánh giá này là rất cần thiết cho nhiều người tiêu dùng và có thể rất tốt là yếu tố quyết định khi quyết. Tổng thể Honda có vẻ công bằng tốt trên Mercedes khi so sánh trong chiều sâu.

Post Comment