Trong bất kỳ ứng dụng đo siêu âm nào, việc lựa chọn thiết bị đo và đầu dò sẽ phụ thuộc vào vật liệu cần đo, phạm vi độ dày, hình học, nhiệt độ, yêu cầu độ chính xác và bất kỳ điều kiện đặc biệt nào có thể có. Olympus NDT có thể cung cấp…