Thỏa thích đánh bài cùng iwin

Đừng để bị stress sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Tải ngay iwin để thỏa thích vui chơi và chat chit với bạn bè và người thân của mình

chồng xách hai chiéc đèn đất vui vẻ lán những bậc thang sắt dài tưởng không bao giờ hét, thòng http://taiiwingame.net/

iwin

xuống cửa hầm sâu thâm. Rồi vợ chóng hì hục cuóc, hì hục xúc, hì hục đội, hì hục khuân…

Nhiéu khi ra khỏi lò than rồi, đứng ngay trước mặt nhau mà anh chị không nhận được ra nhau nữa. Ai nấy đéu đen thủi đen thui, chân tay đen, mặt mủi đen, quán áo cũng đen như lọ chảo. Nhưng khi cất tiéng nói thì họ nhận được nhau ngay và hớn hở rủ nhau vé.

Nghé phu mỏ tuy nặng nhọc nguy hiểm nhưng vợ chồng Nhớn có lẽ không biết tới nữa. Trái lại họ làm việc rẫt vui vẻ, rảt hăng hái, rát chuyên cán. Đến nỗi viên dỗc công coi họ làm đã phải nói với bác cai Minh: ‘Vợ chóng đứa cháu anh sức vóc lạ, chúng thật là những người phu kiéu mâu”.

Sở dĩ vợ chóng Nhớn làm việc chăm chỉ và mau chóng là vi http://taiiwingame.net/tai-iwin-game-ve-may-android/

iwin2

luôn luôn họ nghĩ đến sự có nhau dể nâng dỡ. Thật thé, lúc ra di, họ chi nghĩ dén sự dược sống với nhau. Sóng với nhau đã là mãn nguyện rói. Vậy thì dù râng sự sóng dó có chật vật, có thiéu thổn đi chàng nữa, họ cũng cam phận, cũng cho là sung sướng lám rói. Nhưng lòng người hàm hở, dù cỗ gáng, sức người chi có hạn mà thôi. Sau ba nàm công việc nặng nhọc và cuộc sóng lam lũ đã thay đói Khuyên rất nhiéu. Làn không khí bí tác đầy chất độc của hám mỏ đả làm cho chị xanh xao và yếu đuỗi. Rói một ngày kia, chị không chịu nói được nữa.

Chị óm nặng.Giữa lúc ắy, Nhớn được tin bác Vuông vi mác bệnh điên đã phải bát giam vào nhà thương Vôi. Nhớn bèn đem vợ vé Bạch Mai dưỡng bệnh.

Ở xóm Cáu Tre, bệnh Khuyên thuyên giảm dần. Đó là nhờ ông già Ất http://taiiwingame.net/tai-iwin-game-ve-may-java/ đã hét sức chạy chữa thuóc thang. Đó cũng là nhờ sự sàn sóc chuyên cắn của Nhớn. Vợ chông Nhớn lại sóng cuộc đời lam lũ như cũ. Chóng theo nghiệp đổ té, vợ theo vợ chồng bác Thực đi dắy xe mướn kiém công.

Post Comment